Yrkesliv

​I mitt yrkesliv har jag sedan 1994 arbetat med olika CRM-system inom Läkemedelsindustrin. Jag arbetade främst med SQL-databaser och med att migrera stora datamängder mellan olika system samt också med att utveckla, anpassa och underhålla CRM-system. Jag arbetade också med att definiera och ta fram rapporter och komplexa analyser med hjälp av SQLReporting ServicesAnalysis Services och Integration Services. Jag har ansvarat för support och utbildning för anställda samt tog fram lathundar och utbildningsmaterial. Jag representerade Sverige i internationella koncernmöten avseende erfarenhetsutbyte och utveckling av CRM-systemet. I samband med implementering utformade jag testscript samt utförde tester på systemet. Under ett och samma år arbetade jag mer än 300 timmar utöver mina ordinarie timmar… Som alla kan förstå så blev detta slutet på min karriär – och jag gick in i väggen – drabbades av Utmattningssyndrom med stresskänslighet, koncentrationssvårigheter och värk i hela kroppen. Mer att läsa om detta och den långa vägen tillbaka finns under rubriken Utmattning och Rehabilitering.