Planering

Min individuella behandlingsplan:

Genomförd Operation: Sektorresektion + Sentinel node + axillautrymning
Typ av tumör: Invasiv duktal cancer
Storlek på tumören: 21 + 3 mm (2 st)
Spridning i lymfkörtlar: Ja, mikrometastas i en portvaktskörtel
Antal uttagna lymfkörtlar var 30, varav 1 innehöll cancerceller
Malignitetsgrad: III
Hormonkänslig cancertyp: Ja
Östrogen: Ja
Progesteron: Ja
Överuttryck av tillväxtfaktorn HER2: Nej

Rekommenderad tilläggsbehandling
Cytostatika: Ja (docetaxel x 3, FEC x 3)
Antal kurer: 6
Behandlingsintervall: 3v
Herceptinbehandling: Nej
Strålbehandling: Ja 1 behandling/dag, 4-5 dagar/vecka
Antal veckor: 4-5 veckor
Endokrinbehandling (Hormobehandling): Ja Letrozol i 2 år, Tamoxifen i 3 år

Gå gärna vidare till Operation, under Bröstcancer 2013