Släktforskartips

Förenklat sökschema för släktforskning

Här följer ett förenklat sökschema för hur Du ska gå tillväga i Din släktforskning, särskilt i början. Avsikten är inte att Du ska få en fullständig bild av hur släktforskning går till, utan att Du ska veta var Du först vänder Dig.

  1. Ta reda på en äldre släktings födelsedatum och födelseförsamling. Om Du inte vet detta kan de folkräkningar som SVAR databearbetat vara till hjälp (alt. någon av befolkningsskivorna).
  2. Gå till födelseboken för denna församling och sök upp datumet. Se hänvisning till sida i husförhörslängden.
  3. Gå till husförhörslängden på den sida som ev. fanns nämnd i födelseboken. Där finns (förhoppningsvis) uppgifter om samtliga familjemedlemmar och andra i hushållet under de år som boken omfattar.

Flyttar man?

Bor man kvar under hela perioden: Gå tillbaka till en äldre husförhörslängd (följ också framåt för att få hela familjen).                            Om man flyttar: Inom församlingen: Se hänvisningar till annan sida i husförhörslängden. Utanför församlingen: gå till utflyttningslängden för att se till vilken socken man flyttar (står oftast även i husförhörslängden).
  Gå till denna församlings inflyttningslängd. Se där hänvisning till sida i husförhörslängden.
  Gå till husförhörslängden och gör som ovan.

Gifter man sig?

Uppgifter om makarna finner man i lysnings- och vigselboken

Ta reda på var maken/makan kommer ifrån. a. Från församlingen: Gå till nämnd sida i husförhörslängden och gör som ovan. Utanför församlingen: gå till denna församlings utflyttningslängd. Se hänvisning till sida i husförhörslängden. Gå till husförhörslängden och gör som ovan.

Vid uppgifter om födslar

Gå till födelse- och doplängden för att få reda på faddrar, och eventuellt vem fadern är om denne en nämns i husförhörslängden.


Vid uppgifter om dödsfall

Gå till död- och begravningsboken för uppgifter om dödsorsak m.m.

Om datum, bostad eller församling inte stämmer

  1. Sök i husförhörslängden på andra sidor efter personer med samma (födelse)datum.
  2. Sök efter personer med samma namn. Båda dessa metoder måste användas med stor försiktighet.
  3. Om församling inte stämmer: Ofta har flera församlingar en gemensam kyrkoherde. Sök på någon annan av dessa församlingar.

Om kyrkobokföring saknas

Se om Du hittar bouppteckningar, som kan ge upplysningar om familjen. Sök i mantalslängder och annat med stor varsamhet! Var hellre beredd på att konstatera att Du inte vet än att gissa!

Anteckna dock gärna din gissning på någon plats. Ibland dyker det upp upplysningar på de mest oväntade ställen som kan hjälpa Dig att få klarhet.