FEC

FEC ( Fluorourasil, Epirubicin, Cyklofosfamid)

FEC är ett cytostatikum i droppform som ges till bröstcancerpatienter.

FEC är en kombinationsbehandling av 3 olika sorters cytostatika, Fluorouracil, Epirubicin och Cyklofosfamid. Epirubicin är ett starkt rödfärgat läkemedel, medan de andra 2 preparaten är klara/genomskinliga vätskor.

Behandlingen ges var 3:e vecka, och består av 3 påsar cytostatika som ges var och en för sig, parallellt med Natriumklorid. Cytostatikan ges genom antingen en PVK/”nål” i armen eller genom en subcutan venport/en ”dosa” som opererats in under huden. Behandlingstiden är ca 2 timmar.

Inga särskilda förberedelser inför behandlingen behövs.

Biverkningar av FEC-behandling

Biverkningarna av FEC kan vara milda eller av starkare intensitet. Vilka biverkningar just Du kan komma att drabbas av kan man inte veta innan påbörjad behandling, utan det viktiga är att Du rapporterar alla biverkningar/misstänkta biverkningar till din sjuksköterska, för att få bra hjälp att förebygga eller lindra besvär. Generella/vanliga biverkningar är:

 • Trötthet
 • Illamående
 • Håravfall (tillfälligt)
 • Minskat antal blodplättar och blodkroppar
 • Sköra slemhinnor och smakförändringar
 • Halsbränna, sveda i magen
 • Besvär från näsan, stickningar, sveda, nästäppa
 • Infektionssymptom, såsom feber, frossa och ledvärk
 • Torr hud
 • Ökat tårflöde
 • Urinen rödfärgas av cytostatikan


Skulle allvarliga biverkningar, såsom andningspåverkan, överkänslighetsreaktion eller kraftig buksmärta uppstå, skall omgående kontakt tas med akutsjukvården.

Källa: Information från Cancercentrum

Gå gärna vidare till Strålning, under Bröstcancer 2013