Bröstcancer och Cancerfonden

I denna del av min hemsida vill jag berätta om hur jag upptäckte en knöl i bröstet, fick besked att jag hade fått bröstcancer och hur min behandling skulle gå till. 

Jag vill delge Dig om min upplevelse när jag fick bröstcancer och hoppas att Du får någon nytta av det jag skriver. Du kan läsa om de olika delarna under respektive flik.

Nedan finns lite information från Cancerfonden

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom – cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag. Sjukdomen drabbar framför allt medelålders och äldre. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre.

Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuknande är 64 år. Färre än fem procent är under 40 år. 

Totalt ställs omkring drygt 57 000 cancerdiagnoser varje år i Sverige. Av dessa är över 8000 bröstcancerdiagnoser. Cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag.

Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. Cirka 40-tal män i Sverige får varje år denna diagnos. Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor.

Sjukdomstecken

Knöl i bröstet är det vanligaste symtomet.
Andra symtom kan vara:

  • Knöl i armhålan
  • Förstorat och hårt bröst
  • Hudrodnad och ”apelsinhud”
  • Indragningar i huden
  • Blod eller vätska från bröstvårtan. 
     

Smärta och ömhet

Smärta och ömhet i brösten är inte vanliga symtom vid bröstcancer utan har oftast helt normala hormonella orsaker.

Källa: Cancerfonden