Taxotere

Vad är Taxotere?

Taxotere (ett annat namn är docetaxel) är ett cytostatika som tillhör en grupp av cellhämmande läkemedel som kallas taxaner. 

Taxotere har sitt ursprung i barren från en idegransart som heter Taxus Baccata men framställs idag på syntetisk väg.

Taxotere används vid behandling av bröstcancer, lungcancer, prostata-cancer, magsäckscancer och huvud-halscancer.

Hur går behandlingen till?

Innan du startar din behandling med Taxotere kommer dina blodvärden (Hb, vita blodkroppar, blodplättar) samt levervärden att kontrolleras. Vanligen upprepas provtagningen inför varje ny Taxoterebehandling. Behandlingen ges som dropp (infusion) i ett blodkärl och kommer att pågå i ungefär en timme. Behandlingen ges polikliniskt, vilket innebär att du får lämna sjukhuset samma dag som behandlingen genomförts. För att minska risken för

oönskade effekter kommer du, i samband med behandlingen, att få en förebyggande medicinering med kortison. Kortisonet ges vanligen i tablettform dagen före behandlingen, samma dag och dagen efter behandlingen. Om Taxotere ska kombineras med andra läkemedel kan ytterligare förebyggande läkemedel ges. Vanligen ges Taxoterebehandlingen var tredje vecka men avvikelser från detta förekommer ibland. Din läkare kommer att redogöra för dig hur många behandlingar och hur ofta du ska behandlas.

Biverkningar

Taxotere kan i likhet med andra cytostatika medföra vissa biverkningar. Vilka biverkningar och grad av biverkningar är 

mycket individuellt. Det är mycket viktigt att du informerar din doktor eller sjuksköterska om du under eller mellan 

behandlingarna upplever några besvär.

Några av de vanligaste biverkningarna är:

• Minskat antal vita blodkroppar som i sin tur kan leda till ökad risk för infektioner

•  Feber (om du får feber ska du kontakta din läkare/sjuksköterska omgående!)

•  Håravfall (efter avslutad behandling kommer håret oftast tillbaka)

•  Rodnad och svullnad i handflator och under fotsulor vilket kan leda till att huden fjällar

•  Svullnad av händer, fötter, eller ben

•  Viktökning eller viktminskning

•  Domningskänsla, myrkrypningar eller värk i leder eller muskler

•  Trötthet och aptitlöshet

•  Nagelförändringar med pigmentförändringar och ömhet

•  Illamående och diarré

Din sjuksköterska kommer att ge dig mer utförlig information om eventuella biverkningar och vad man kan göra för att lindra dem. Mer information om biverkningar kan du hitta på www.fass.se under rubriken bipacksedel.

Hur går behandlingen till?

Innan du startar din behandling med Taxotere kommer dina blodvärden (Hb, vita blodkroppar, blodplättar) samt levervärden att kontrolleras. Vanligen upprepas provtagningen inför varje ny Taxoterebehandling. Behandlingen ges som dropp (infusion) i ett blodkärl och kommer att pågå i ungefär en timme. Behandlingen ges polikliniskt, vilket innebär att du får lämna sjukhuset samma dag som behandlingen genomförts. För att minska risken för oönskade effekter kommer du, i samband med behandlingen, att få en förebyggande medicinering med kortison. Kortisonet

ges vanligen i tablettform dagen före behandlingen, samma dag och dagen efter behandlingen. Om Taxotere ska kombineras med andra läkemedel kan ytterligare förebyggande läkemedel ges. Vanligen ges Taxoterebehandlingen var tredje vecka men avvikelser från detta förekommer ibland. Din läkare kommer att redogöra för dig hur många ehandlingar och hur ofta du ska behandlas.

Källa: Patientinformation om Taxotere®